Finanțări

Fondul de Dezvoltare Instituțională
Regulament de organizare și funcționare al Societății Antreprenoriale Studențești SAS-UMFCD
Metodologie privind desfășurarea programelor derulate în cadrul Societății Antreprenoriale Studențești SAS-UMFCD