Finanțări

Fondul de Dezvoltare Instituțională
Raport de activitate al proiectului
CNFIS-FDI-2022-0202
Dezvoltarea și creșterea aptitudinilor antreprenoriale în rândul studenților și absolvenților UMFCD - Antreprenor UMFCD
Raport de activitate al proiectului
CNFIS-FDI-2021-0528
“Antreprenori de succes în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie – BusinessStud”
Raport de activitate al proiectului
CNFIS-FDI-2020-0612
“Dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale studenților/absolvenților UMFCD”
Regulament de organizare și funcționare al Societății Antreprenoriale Studențești SAS-UMFCD
Metodologie privind desfășurarea programelor derulate în cadrul Societății Antreprenoriale Studențești SAS-UMFCD