Lansarea Proiectului FDI-2022-0201

„DEZVOLTAREA ȘI CREȘTEREA APTITUDINILOR ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR ȘI ABSOLVENȚILOR UMFCD – ANTREPRENOR UMFCD”

Societatea Antreprenorială Studențească UMFCD a câștigat și anul acesta competiția de proiecte organizate de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), prin fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 2022, cu proiectul având ca titlu „Dezvoltarea și creșterea aptitudinilor antreprenoriale în rândul studenților și absolvenților UMFCD – Antreprenor UMFCD

Domeniul 4: Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților

Scopul proiectului este acela de a consolida și dezvolta la nivel instituțional componentele antreprenoriale în randul studenților și absolvenților UMFCD. Misiunea Universității este de a identifica nevoile studenților și absolvenților în componenta antreprenorială și de a-i încuraja să își dezvolte spiritul antreprenorial, oferind înglobarea informațiilor teoretice cu activități practice și tangibile. În construcția oricărei afaceri, antreprenorul se bazează pe argumente credibile, pe soluții inteligente și crearea unor legături menite să îi ajute să își dezvolte ideea, astfel misiunea noastră prioritară este de a le oferi tot suportul informațional și sprijinul de care au nevoie.

Perioada de implementare a proiectului este 01.04–16.12.2022

Buget Proiect: 527.748,00 lei

Pentru mai multe amănunte legate de evenimentele viitoare vă invităm să ne urmăriți pe paginile noastre oficiale: